Tercüme eğitimi almış herkes tercüme yapabilir. Ama bazen yapılan bu tercümelerin devlet kanalında resmiyetinin olması istenebilir. Resmi kurumlarca geçerliliğinin olması istenebilir. Böyle durumlarda, yapılacak tercümelerin devletin onay verdi ve çevirisine güveneceği yetkili tercümanlar belirlenir. Bu yetki noterler aracılığıyla verilmektedir. Tercüman, yetki belgesi, yeterlilik belgesi ya da diplomasıyla noterde yemin zabtı çıkarır. Noter huzurunda belirlenmiş bulunan […]

Devamı →

Bir başka deyimle çeviri, yüzyıllar boyu bütün insanlık tarihi boyunca toplumların birbirleri ile anlaşabilmesi, iletişim kurabilmesi için gerekli olmuş ve her zaman bu konuda kendini yetiştirmiş uzman, eğitimli, ihtisas yapmış insanlar olmuştur. Tercümanlık ya da çevirmenlik gerçekten özel bir eğitim gerektiren bir meslek dalı olmakla birlikte yabancı dil eğitimi alan her insanın az da olsa […]

Devamı →

Ucuz olsun güzel olsun, ya da kaliteli olsun hemen olsun gibi birbirine zıt kavramların dilden dile, ağızdan ağza dolaştığı toplumlarda ilk algılanacak şey bu toplumdaki bireylerin kaliteye fazla değer vermedikleridir. Kaliteli olsun, ucuz olsun ve hemen olsun derken, aslında kendilerinin bile inanmadıkları bir konuda aceleci ve duyarsız davrandıkları bir gerçektir. Bu konuyu daha da açmak […]

Devamı →