BireBir tercüme bürosu, yeminli tercüman kadrosuyla ingilizce başta olmak üzere her dilde (Almanca tercüme, Fransızca Tercüme, İtalyanca tercüme, İspanyolca tercüme, Rusça tercüme, Bulgarca tercüme, Ukraynaca tercüme, Romence tercüme, Hollandaca tercüme, Arapça tercüme) profesyonel ve hukuki tercümeyi istendiği takdirde yeminli tercümandan ve noterden tasdikli çevirisini yapar. Uzmanlık alanları:
Vekaletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İhale dosyaları, Patent Başvuruları, İş Teklif, Distribütörlük, Bayilik, Sulh, Kira, Lisans, Bayilik, Temsilcilik, Kredi, Şirket Ana, Kuruluş Sözleşmeleri, İşçi – İşveren İlişkileriyle ilgili belgeler, İnşaat Taşeron Sözleşmesi, Taahhütname, Gelir Tablosu, Vergi Levhası, İK Raporu, Garanti Belgesi, Faaliyet Tablosu, Dağıtım Raporu, Ekspertiz Raporu, Bilanço, Yargıtay Kararı, Yönerge, Kontrat, Tutanak, Vergi Evrakı, Yetkilendirme, Dernek Tüzüğü, İhbarname, Şirket Tüzüğü, İnşaat İhalesi, Kanun Maddeleri, Senet, Tapu, Yönetmelik, Tescil Evrakları, Yabancı Yargı Kararı, Genelge, Boşanma Kararı, İbraname, Yargıtay Kararı, İhale Şartnamesi, Form, Tüzük, Yabancı ve Yerli Mevzuat, Kanunlar, Vasiyetname, İstibane Yazışması, Teminat Mektubu, Pasaport, Tutanak, Diploma, Öğrenci belgeleri, Mahkeme ve Duruşmalarda ardıl çeviriler.

Yorumlar kapalı