Tercüme nedir ve yeminli tercüme ne demektir diye biraz bahsetmiştik, şimdi de noter tasdikli tercüme konusunu ele alacağız, yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi yeminli tercüme yeminli tercümanlar tarafından yapılmaktadır ve bu tercümenin resmiyet kazanması için noterden onaylanması gerekmektedir.

Bu onay işlemini yine yeminli tercümanın kendisi bizzat yaptırmaktadır.

Ya da kendisi bu yaptığı çeviriyi onaylayıp imzalayıp başka biri aracılığıyla notere gönderip onaylatmaktadır. Burada önemli olan yapılan çevirisini altında yeminli tercümanın kendi imzasının ve onayının bulunmasıdır.

Bu türlü hazırlanmış olan belgeyi noter tasdik etmektedir. Şöyle ki, notere gelen bu evraktaki imzanın, noterliğin kendi bünyesindeki yeminli tercümana ait olduğunu görür ve bu durumda noter belgeyi onaylar. Aksi halde, yani noterde yemin zaptı bulunmayan bir çevirinin onay işlemini noter hiçbir şekilde yapmaz. Her noterin kendi bünyesinde yeminli tercümanlar bulunmaktadır.

Kendilerinde yemin zaptı çıkarmış bulunan tercümanların yaptıkları çevirileri onaylarlar. Aksi halde kendi bünyelerinde yemin zaptı bulunmayan tercümanların yaptıkları çevirileri asla onaylamazlar.

Bazı noterler bünyelerinde hiçbir yeminli tercüman bulundurmak istemezler. Yani kısaca yeminli tercümanlarla çalışmak istemezler. Bu gibi durumlarla da karşılaşılmaktadır.

Yorumlar kapalı