Bir başka deyimle çeviri, yüzyıllar boyu bütün insanlık tarihi boyunca toplumların birbirleri ile anlaşabilmesi, iletişim kurabilmesi için gerekli olmuş ve her zaman bu konuda kendini yetiştirmiş uzman, eğitimli, ihtisas yapmış insanlar olmuştur.

Tercümanlık ya da çevirmenlik gerçekten özel bir eğitim gerektiren bir meslek dalı olmakla birlikte yabancı dil eğitimi alan her insanın az da olsa yapabileceği bir meslektir. Fakat iş profesyonellik gerektirdiğinde bu durum değişmekte ve özellikle günümüzün globalleşen dünyasında kesinlikle derin ihtisas eğitimi almış mütercimlerin tercümanların ve çevirmenlerin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.
Çeviride en önemli konu anlatılmak istenen konuyu karşı tarafa onun anlayacağı şekliyle çevirmektir.
Çok iyi bir tercüme için gerekli olan en önemli şey çeviri yapılan her iki dilinde tercüman tarafından çok iyi biliniyor olmasıdır. Her iki dile vakıf olan bir tercüman anlatılmak istenen konuyu diğer dildeki insanlara, onların anlayacağı şekliyle anlatır. Burada asıl konu, çevirinin kelime kelime değil, anlatılmak istenen şekliyle karşı tarafa aktarılmasıdır.

Tercüman önce ne anlatıldığına bakar ve onu karşı tarafa en uygun nasıl aktarabileceğini düşünür ve almış olduğu mesleki eğitiminin yardımıyla çevirisini mükemmel halde gerçekleştirir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var ki, bu işin mutlaka konusunda uzman tercümanlara yaptırılması gerekmektedir. Aksi halde tercümeden ziyade, içinden çıkılamaz, karmaşık kelimeler bütünü, cümleler ve metinler meydana gelir. Başka bir konu da, bugün internet üzerinden çeviri yapmak üzere kurulmuş sitelerdir.Bu sitelerden tercüme yaptırmaya kalkışmak, küçük bir çocuğu eline kibrit vererek odasında tek başına bırakmaya benzer. En küçük bir hata, yapılan işlerin berbat olmasına, yok olmasına sebep olur. Henüz o çağda değiliz, bu sitelerdeki robotlar çeviri konusunda henüz insanları geçememiştir.

Yapılan çeviriler ortada, içler acısı haldedir. Ben her zaman şöyle düşünürüm, biz insan olarak birbirimizi anlamakta zorlanırken nasıl olurda robotlar daha iyi çevirebilir. İyi bir çeviri için sözcüklerin öğelerini sırasına uygun olarak yazmak gerekir.

Hangimiz bir cümle kurarken bu sıralamayı gözetiyoruz ve uygulayabiliyoruz. Önemli olan neyi nasıl anlattığındır. Anlattığın doğru şeyi ise karşı tarafın anlayabileceği şekilde çevirmek için en güzel ifadeleri seçmektir. İşte bütün mesele budur…